บทความด้านความปลอดภัย

ที่กรองไอละเหยสารเคมี Justrite VaporTrap™

เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยลดไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นภายในตู้จัดเก็บสารเคมี
ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ชนิดระเหยง่าย (VOCs) ที่เกิดจากของเหลวไวไฟที่เก็บไว้ในตู้จัดเก็บสารเคมีของเราอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ สิ่งสำคัญคือต้องลดการสัมผัสไอระเหยของสารอินทรีย์ (VOC) และไอระเหยที่เล็ดลอดออกสู่อากาศภายนอก

VOC ของเหลวที่มีความดันไอสูงที่อุณหภูมิห้องมีแนวโน้มที่ปริมาณไอระเหยจะเกินมาตรฐานที่กำหนดโดย OSHA และ EPA ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะมีความดันไอสูงกว่า นี่คือสภาวะที่โมเลกุลสามารถแยกตัวออกจากของเหลวได้โดยการระเหยและเป็นสภาวะที่เพิ่มขึ้นตามความร้อนจนกระทั่งของเหลวถึงจุดเดือด จุดเดือดของของเหลวคือจุดที่มีการแลกเปลี่ยนโมเลกุลอย่างอิสระระหว่างของเหลวกับบรรยากาศ

ที่กรองไอละเหยสารเคมีทำงานอย่างไร

ที่กรอง Justrite VaporTrap™ ใช้ถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับแบบติดผิว (มักสับสนกับการดูดซับแบบดูดซึม) ไอระเหยของสารอินทรีย์ระเหย (VOC) ที่อนุภาคจากบรรยากาศ ถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพมากในกระบวนการดูดซับแบบติดผิว ซึ่งเรียกว่าการยึดเกาะของโมเลกุลของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็งที่ละลายกับพื้นผิว (1) ประสิทธิภาพในการดูดซับของคาร์บอนขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของพื้นที่ผิวต่อมวล คาดว่าถ่านกัมมันต์สูงหนึ่งปอนด์จะมีพื้นที่ประมาณ 140 เอเคอร์ (2)

วิธีการใช้งานตัวกรองไอระเหย

เก็บตัวกรองไว้ในบรรจุภัณฑ์จนกว่าคุณจะพร้อมนำไปใช้งาน Justrite ได้จัดให้มีป้ายกำกับเพื่อบันทึกวันที่นำตัวกรองไปใช้ ฐานแม่เหล็กยึดติดกับตู้โลหะได้ง่าย เพื่อลดการสัมผัสไอระเหย VOC ที่เป็นอันตราย แนะนำให้ติดตัวกรองหนึ่งหรือสองตัวไว้ที่ด้านบนสุดของตู้เก็บสารเคมีแทนที่จะติดไว้ด้านล่าง

ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์การตรวจจับระดับไอระเหยของสารอินทรีย์ (VOC) แนะนำให้กำหนดนโยบายการเปลี่ยนไส้กรองเป็นระยะๆ (เช่น 2 หรือ 3 เดือน) ความสามารถในการดูดซับสารเคมีโดยทั่วไปในระดับปานกลางอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักคาร์บอน สำหรับตัวกรอง VaporTrap™ อาจมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่ 0.7 ออนซ์ ถึง 4.0 ออนซ์ เมื่อดูดซับเต็มที่แล้ว โปรดทราบว่าการดูดซับไอระเหย VOC ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูดซับกลิ่น

เป็นการยากที่จะประมาณปริมาณไอระเหย VOC ที่ถูกดูดซับหรืออายุการใช้งานของตัวกรอง Justrite VaporTrap™ เนื่องจากมีตัวแปรจำนวนมากที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของถ่านหรืออัตราการดูดซับ จากตัวสารเคมีเอง ความเข้มข้นของสารเคมี ความดันไอของสารเคมี อุณหภูมิ ความชื้น อายุของถ่าน เป็นต้น

หมายเหตุ: ที่กรองคาร์บอน Justrite VaporTrap™ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนการใช้ “ภาชนะปิดที่ปลอดภัย” หรือตู้จัดเก็บสารเคมีตามที่ OSHA และ EPA กำหนด การทำความสะอาดสารเคมีที่หกและสารตกค้างออกจากตู้และภาชนะบรรจุ เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

รายละเอียดที่กรองไอระเหย VaporTrap™ ของ Justrite

วัสดุถ่านกัมมันต์บรรจุในตลับตาข่ายสแตนเลสช่วยลดไอระเหย VOC ภายในตู้ที่บรรจุของเหลวไวไฟ

การออกแบบทรงกระบอกที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้พื้นที่ผิวดูดซับได้มากขึ้น ฐานแม่เหล็กขนาด 4″ x 5½” (102 มม. x 139 มม.) ติดได้ง่ายและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ทุกที่ที่ต้องการ

พื้นที่แสดงวันที่บนฉลากทำหน้าที่เป็นตัวเตือนให้เปลี่ยนที่กรองใหม่ โดยอายุการใช้งานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดและความเข้มข้นของไอระเหย

คำถามที่พบบ่อย

แผ่นกรองช่วยลดกลิ่นได้หรือไม่?
ไม่ แผ่นกรองได้รับการออกแบบมาเพื่อลดไอระเหยของสารอินทรีย์ระเหย (VOC) ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลิ่นเสมอไป

ควรเปลี่ยนไส้กรองบ่อยแค่ไหน?

ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าควรเปลี่ยนตัวกรองเมื่อใด เนื่องจากมีตัวแปรมากมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ความเข้มข้นของสารเคมี ความดันไอของสารเคมี อุณหภูมิ ความชื้น อายุของถ่าน ฯลฯ… ตามแนวทางทั่วไป การเปลี่ยนไส้กรอง ตัวกรองทุกๆ 2 ถึง 3 เดือนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

ตัวกรองควรอยู่ในตำแหน่งใด?
การออกแบบตัวกรองและฐานแม่เหล็กช่วยให้จัดวางได้ทุกที่ในตู้นิรภัย การวางตัวกรองไว้ที่ด้านบนของตู้ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นวิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบวันที่ที่ตัวกรองเข้าใช้งาน พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้เปลี่ยนตัวกรอง และลดการสัมผัสไอระเหยของสารอินทรีย์ระเหย (VOC) ที่เป็นอันตรายสำหรับพนักงานหากสูดดมเข้าไป

ดูดซับและดูดซับแตกต่างกันหรือไม่?
แตกต่างกัน แผ่นกรอง VaporTrap™ ของ Justrite มีประสิทธิภาพมากในกระบวนการดูดซับแบบติดผิว ซึ่งเรียกว่าการยึดเกาะของโมเลกุลของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็งที่ละลายกับพื้นผิว การดูดซับแบบดูดซึมเป็นกระบวนการดูดซึม หรือทำหน้าที่คล้ายเป็นฟองน้ำ