Strike Safety Goggle – WSE301101

SKU: WSE301101
฿320.00
ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์ สวมใส่นุ่มสบาย พร้อมช่องระบาย อากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI 787+

BIONIX Safety Goggle – WSE303501

SKU: WSE303501
฿390.00
สำหรับใช้ในงานป้องกันฝุ่น อนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และสารเคมีกระเด็นเข้าดวงตา ผลิตจาก dual density rubber สวยงามหน้าใช้ พร้อมระบบ Cooling Ventilation System ช่วยระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอก ทำให้สวมใส่สบาย

Astronix Safety Goggle – WSE302101

SKU: WSE302101
฿320.00
ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่นุ่มสบาย พร้อมช่องระบาย อาการหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลืองการป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87 +