ถุงมือนิรภัยมาตรฐาน EN 388 คืออะไร?

หลักการและข้อสำคัญของถุงมือมาตรฐาน EN388 EN 388 เป็นมาตรฐานของยุโรปที่เทียบเท่ากับ ANSI/ISEA 105 มันทดสอบความต้านทานต่อการ...

Continue reading

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE คืออะไร สำคัญอย่างไร มีอะไรบ้าง

PPE ย่อมาจาก Personal Protective Equipment หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งเป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่ใช้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเส...

Continue reading

ทำไมตู้จัดเก็บสารเคมีไวไฟ Justrite ถึงทำให้คุณปลอดภัย

ในการออกแบบและสร้างตู้นิรภัย Justrite นั้นมีวัตถุประส่งค์เพื่อให้ตู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ทนทานต่อเพลิงไหม้ ตู้จัดเก็บสารเคมีได...

Continue reading

ที่กรองไอละเหยสารเคมี Justrite VaporTrap™

เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยลดไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นภายในตู้จัดเก็บสารเคมี ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์...

Continue reading

การต่อสายดินตู้เก็บสารเคมีและภาชนะเก็บสารไวไฟ Justrite

เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานของคุณ ควรป้องกันไม่ให้มีการเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นกับของเหลวที่สามารถติดไฟได้ เพราะไฟฟ้าสถิตย์อาจะท...

Continue reading

การติดตั้งท่อระบายอากาศของตู้จัดเก็บสารเคมี Justrite

Justrite ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของคนที่ทำงานกับของเหลวและวัตถุอันตรายที่สามารถติดไฟได้ง่าย รวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้กับที่ทำงาน...

Continue reading

การเลือกใช้รองเท้าเซฟตี้ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอุบัติเหตุต่างๆ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเองเสม...

Continue reading

ความหมายของสีและสัญลักษณ์ความปลอดภัยป้ายเตือนในโรงงาน

สัญลักษณ์ป้ายความปลอดภัยเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการให้ข้อมูลและเตือนภัยในสถานที่ทำงาน ป้ายความปลอดภัยมีหลายประเภทและสัญลักษณ์ที่แสด...

Continue reading

การเลือกใช้เชือกโรยตัวสำหรับทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูงเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง เพราะหากพลาดเกิดอุบัติเหตุผลัดตก อาจอันตรายถึงชีวิต นอกจากประสบการณ์การทำงาน การเลือกใช้...

Continue reading

อ่างล้างตาฉุกเฉินคืออะไร

อ่างล้างตาฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ส่งน้ำสำหรับชำระล้างการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใบหน้า ดวงตา หรือ...

Continue reading