บทความด้านความปลอดภัย

การต่อสายดินตู้เก็บสารเคมีและภาชนะเก็บสารไวไฟ Justrite

เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานของคุณ ควรป้องกันไม่ให้มีการเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นกับของเหลวที่สามารถติดไฟได้ เพราะไฟฟ้าสถิตย์อาจะทำให้เกิดประกายไฟ ซึ่งเป็นอันตรายเมื่ออยู่ใกล้กับสารเคมีไวไฟ เราจึงจำเป็นต้องติดตั้งสายดินบริเวณตู้เก็บสารเคมี ในส่วนของการถ่ายเทของเหลวไวไฟประเภท 1 (Class I) จากภาชนะที่จัดเก็บไว้ในตู้จัดเก็บสารเคมีจะต้องต่อสายดินที่ตู้ และแนะนำให้มีการต่อสายดินที่ตู้นิรภัยเมื่อถ่ายเทของเหลวที่ติดไฟได้ประเภท 2 (Class II) ในกรณีที่ของเหลวอยู่ใกล้สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าหรือเท่ากับอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดจุดวาบไฟของของเหลว

วิธีการต่อสายดินตู้เก็บสารเคมี

เมื่อมีการต่อสายดินตู้เก็บสารเคมี Justrite จะต้องต่อสายดินทั้งภายในและภายนอกตู้ ในส่วนของการต่อสายดินภายนอกตู้นิรภัย ให้ติดตั้งสกรูสายดินของตู้จัดเก็บสารเคมีไว้ใต้จุดสีเขียวที่อยู่ทางด้านขวามือของตู้ โดยใช้ประแจหรือตัวขันน็อตขนาด 5/16″ (8 มม.) เพื่อคลายสกรูออก ก่อนจะทำการติดตั้งสายดินและขันสกรูให้แน่นตามเดิม นำปลายอีกด้านของสายดินติดเข้ากับดินบัส หรือแท่งดิน โดยจะต้องเดินสายดินจากตู้นิรภัยลงที่พื้นดิน

สำหรับการต่อสายดินภายในตู้จัดเก็บสารเคมี เมื่อมีการถ่ายเทของเหลวภายในตู้นิรภัย สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อต่อสายดินไปแล้ว ไฟฟ้าสถิตจะสามารถถ่ายเทได้ดีผ่านหน้าสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะหรือไม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ไหนที่มีการทาสี ให้ทำการลอกสีออกบางส่วนออกก่อนเพื่อให้สายดินนั้นสัมผัสกับโลหะได้โดยตรง

สำหรับที่หนีบสายดินบางอันได้มีการออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นปลายแหลมหรือฟันแหลมคมนั้น เพื่อใช้สำหรับเจาะทะลุสีบนตัวผลิตภัณฑ์ โดยทำการขยับที่หนีบไปมาจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าจุดที่แหลมคมของที่หนีบดินได้ทะลุสีและสัมผัสกับเนื้อโลหะแล้ว และเพื่อเพื่อความปลอดภัยให้ขัดสีบริเวณเล็กๆ ที่ติดที่ที่หนีบดินออก

คำแนะนำเพิ่มเติม

– ให้ใช้สายดินที่มีจำหน่ายทั่วไปที่มีมาตรฐาน เนื่องจากมีความทนทานและผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับงานบริการทางด้านอุตสาหกรรม

– ควรทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อสายดินทั้งหมดแน่นหนาแล้ว

– หลังจากได้ทำการเชื่อมต่อสายดินแล้ว ให้ทดลองทำการดินด้วยตัวเอง โดยการสัมผัสที่สายดินก่อนทำการเปิดภาชนะ

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ เมื่อมีการจ่ายของเหลวไวไฟประเภท 1 และช่วยลดโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าสถิตและการจุดติดไฟของไอระเหยที่เป็นอันตราย

  1. การต่อสายดินระหว่างถังจัดเก็บสารเคมีกับถัง 200 ลิตรที่บรรจุสารเคมี
  2. การยึดสายดินระหว่างถัง 200 ลิตรต่อกับรูระบายอากาศด้านบน
  3. การต่อสายดินภายนอกตามที่อธิบายไว้ข้างต้น