Showing all 5 results

NORSSG ถุงมือ Silver Shield

SKU: NORSSG
ถุงมือ Silver Shield

SUMBF4BL ถุงมือไนไตรยาว 65 ซม.

SKU: SUMBF4BL
฿1,400.00
ถุงมือไนไตรยาว 65 เซนติเมตรใช้สำหรับป้องกันสารเคมี

WSWG29530 ถุงมือนีโอพรีนกันสารเคมี ยาว 33 ซ.ม.

SKU: WSWG29530
฿100.00
WSWG29530 ถุงมือนีโอพรีนป้องกันสารเคมียาว 33 ซ.ม. ทำจากยางสังเคราะห์นีโอพรีน ด้านในบุ Flocked-Lined ป้องกันสารเคมี กรดด่าง สารละลาย ได้มากกว่าเพิ่มความ สามารถในป้องกันการตัดเฉิอน การเจาะทะลุ เหมาะสำหรับ งานปิโตรเคมี งานสัมผัสสารเคมี งานอีเล็คทรอนิค

WSWG37704 Nit Touch Gloves (1BOX/50คู่)

SKU: WSWG37704
฿650.00
ถุงมือยางไนไตรไม่มีแป้งยาว 25 ซม. ผลิตจากสวัสดุ ยางไนไตร 100% มีทั้งขนาด S M L XL เหมาะสำหรับ ป้องกันสารเคมีอย่างอ่อน ป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากมือ ไปสัมผัสชิ้นงาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉ๊กขาดหรือเจาะ ทะลุง่าย สำหรับงาน

WSWG37718 Nitchem Gloves

SKU: WSWG37718
฿90.00
ถุงมือไนไตรหนา 18 mil ยาว 33 ซม. วัสดุยางสังเคราะห์ไนไตร 100% ด้านในบุ Flocked-Lined ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน กรดต่างได้ดี เหมาะสำหรับงานสารเคมี งานสัมผัสน้ำมัน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานประกอบเหล็ก

ถุงมือป้องกันสารเคมี

ถุงมือไนไตร

ถุงมือยางป้องกันสารเคมี

“ถุงมือป้องกันสารเคมี” เป็นการันตีความปลอดภัยในการทำงานในอุตสากรรมโดยป้องกันมือจากการถูกสารเคมีอันตราย ถุงมือไนไตรจะมีความทนทานต่อสารเคมีสูง การใส่ถุงมือเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงของการสัมผัสกับสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมือของคุณ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องจากการถูกสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานในแล็บ หรือไลน์ผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ