Showing all 2 results

NORSSG ถุงมือ Silver Shield

SKU: NORSSG
ถุงมือ Silver Shield

WSWGNF1001 Polyester with form nitrile

SKU: WSWGNF1001
฿125.00
ถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบโฟมไนไตร ป้องกันน้ำมัน กันลื่น เหมาะสำหรับงานประกอบชิ้นส่วน โรงงานพลาสติก โรงงาน ผลิตแก้ว กระจก เซรามิค