Showing the single result

ถุงมือยางกันไฟฟ้า REGELTEX

SKU: GLE0
ถุงมือยางกันไฟฟ้าREGELTEX : CLASS 3 #9  แรงดันไฟฟ้า ใช้งานสูงสุด (AC/DC) : 26,500/39,750 โวลต์ แรงดันไฟฟ้า ทดสอบ (AC/DC) : 30,000/60,000 โวลต์  ความยาว 36เซนติเมตร เหมาะสำหรับการทำงานที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด(AC/DC) 26,500/39,750 โวลต์ ร่วมกับถุงมือหนัง สวมทับREGELTEX ประเทศผู้ผลิต  REGELTEX ฝรั่งเศส มาตรฐาน  IEC 60903, EN 60903

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง

“ถุงมือป้องกันไฟฟ้า” เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันจากระบบไฟฟ้าที่มีแรงสูง การใส่ถุงมือเหล่านี้ช่วยปกป้องมือจากระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและปฏิบัติงานในสภาพที่มีการใช้ไฟฟ้าแรงสูง การใช้ถุงมือป้องกันไฟฟ้าเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องความปลอดภัยขณะทำงานในสถานที่ที่มีการใช้งานไฟฟ้าแรงสูง โดยจะมีตั้งแต่ Class 00 ถึง Class 4 ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของไฟฟ้าที่ปฏิบัติงาน