Showing 1–12 of 21 results

28635 4 drum BK

SKU: 28635
฿19,800.00
4 drum BK - Sumb Cap 73 gallons - Load Cap 2268 kgs - 49x49x10 1/4 (inch)

28658 6 drum YL

SKU: 28658
฿24,400.00
6 drum YL - Sump cap 73 gallons - Load cap 3402 kgs - 73x49x51/2(inch)

28659 6 drum BK

SKU: 28659
฿22,600.00
6 drum BK - Sump cap 73 gallons - Load Cap 3402 kgs - 73x49x51/2(inch)

28673 pallet 4 drum BK

SKU: 28673
฿23,400.00
4 drum BK - 55x55x9 (inch)

890400 ตู้ขนาดเล็ก ขนาด 4 แกลลอน

SKU: 890400
฿22,500.00
ตู้ขนาดเล็ก ขนาด 4 แกลลอน

890402 ตู้จัดเก็บสารละลาย 1 ประตู

SKU: 890402
฿32,500.00
ตู้จัดเก็บสารละลาย Acid Cabinets

890500 Aerosol Can Sure-Grip Safety Cabinet

SKU: 890500
฿68,000.00
Aerosol Can Sure-Grip Safety Cabinet

891200 ตู้ขนาด 12 แกลลอน

SKU: 891200
฿31,000.00
ตู้ขนาดเล็กสำหรับใช้ในห้อง Lab

891202 ตู้จัดเก็บสารละลาย Acid Cabinets 1 ประตู

SKU: 891202
฿44,200.00
ตู้จัดเก็บสารละลาย Acid Cabinets

891500 ตู้ขนาดเล็ก ขนาด 15 แกลลอน

SKU: 891500
฿36,000.00
ตู้ขนาดเล็ก ขนาด 15 แกลลอน

892300 ตู้สำหรับวางใต้เค้าเตอร์ขนาด 22 แกลลอน

SKU: 892300
฿35,800.00
ตู้สำหรับวางใต้เค้าเตอร์ขนาด 22 แกลลอน

893000 ตู้จัดเก็บสารเคมี 30 gallon

SKU: 893000
฿42,000.00
ตู้จัดเก็บสารเคมี - 2 door manual - ความจุ 30 gallons - ขนาด 44x43x18 - 1 ชั้นวาง - Approve : FM,UL,N,O

ตู้เก็บสารเคมี

การเลือกใช้ตู้จัดเก็บสารเคมีหรือ Safety Cabinet เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและป้องกันสารเคมีอันตรายในสถานที่ทำงาน. ดังนั้น, ควรเลือกและใช้ Safety Cabinet ตู้ที่ผลิตตามมาตรฐาน NFPA

ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ Justrite

คุณสมบัติของตู้จัดเก็บสารเคมี Justrite มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน NFPA 
ในการป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้ ตู้จัดเก็บสารเคมีผลิตด้วยวัสดุที่ทนทาน และการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ให้คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัย

คุณสมบัติสำคัญของตู้จัดเก็บสารเคมี

ตู้จัดเก็บสารเคมีมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานและเก็บรักษาสารเคมี ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตู้จัดเก็บสารเคมีมีดังนี้

 1. วัสดุของตู้เก็บสารเคมี

ตู้จัดเก็บสารเคมีควรทำจากวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมี เช่น โลหะกันสนิม พลาสติกเคลือบผิว หรือวัสดุกันไฟ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการกัดกร่อน

 1. ระบบระบายอากาศ

ตู้ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อป้องกันการสะสมของไอระเหยหรือก๊าซพิษ อาจติดตั้งพัดลมระบายอากาศหรือท่อระบายไอเสีย

 1. การจัดเรียงและแยกประเภท

สารเคมีต้องจัดเรียงและแยกประเภทอย่างเป็นระเบียบ โดยแยกตามความเข้ากันได้ทางเคมี ป้ายชื่อและเครื่องหมายเตือนต้องชัดเจน

 1. กฎระเบียบด้านความปลอดภัย

ตู้จัดเก็บสารเคมีต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐาน OSHA, NFPA และกฎหมายท้องถิ่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

 1. การบำรุงรักษาตู้เก็บสารเคมี

ตู้จัดเก็บสารเคมีต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทำความสะอาด ตรวจสอบรอยรั่ว และเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองการมีตู้จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี ปกป้องพนักงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

 

ประเภทของตู้จัดเก็บสารเคมี

 1. ตู้นิรภัยสารไวไฟ (Flammable Storage Cabinets)

  สำหรับจัดเก็บสารเคมีไวไฟ เช่น สารระเหย ทนไฟ ผลิตจากเหล็กกล้าอย่างหนา เพื่อทนความร้อนได้ดี
 1. ตู้จัดเก็บสารเคมีประเภทกัดกร่อน (Corrosive Cabinets)

  จัดเก็บสารเคมีที่เป็นกรดหรือด่างเข้มข้น มีการเคลือบสารสำหรับป้องกันและทนต่อการกัดกร่อน หรือทำวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น พลาสติกหรือไม้

สีของตู้จัดเก็บสารเคมี

สีของตู้มีความสำคัญในการระบุประเภทและความอันตรายของสารเคมีที่จัดเก็บอยู่ภายใน เพื่อให้สามารถคาดเดาประเภทสารเคมีภายในตู้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยทั่วไปจะใช้มาตรฐานสีตามที่องค์กรความปลอดภัยระดับสากลกำหนด ดังนี้

 1. สีเหลือง (Yellow) หมายถึง สารเคมีหรือของเหลวไวไฟ
 2. สีแดง (Red) หมายถึง สารไวไฟที่สามารถระเบิดได้
 3. สีฟ้า (Blue) หมายถึง สารที่เป็นฤทธิ์กัดกร่อน
 4. สีเขียว (Green) หมายถึง ยาฆ่าแมลงและวัชพืช

นอกจากนี้ การติดป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายเตือนภัย และข้อความบนตู้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน การใช้สีและเครื่องหมายที่ถูกต้องจะทำให้สามารถระบุประเภทสารเคมีได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้วัสดุของตู้แต่ละสีจะเป็นวัสดุเดียวกัน สเป็คเดียวกัน (ยกเว้นสีฟ้า จะมีเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน)

 

ตู้จัดเก็บสารเคมีมีความจำเป็นอย่างไร?

อย่างยิ่งในสถานที่ทำงานหรือห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี โดยมีเหตุผลความจำเป็นที่สำคัญดังนี้

 1. ความปลอดภัย
  ตู้จัดเก็บสารเคมีช่วยป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสหรือรั่วไหลของสารเคมี เช่น การระเบิด ไฟไหม้ การหายใจเอาสารพิษเข้าไป ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
 1. ควบคุมสภาพแวดล้อม
  ตู้บางประเภทสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ เพื่อเก็บรักษาสารเคมีให้คงคุณสมบัติและความเสถียร
 1. แยกประเภทสารเคมี
  สารเคมีบางชนิดไม่สามารถจัดเก็บรวมกันได้ ตู้จัดเก็บจึงจำเป็นต้องแยกประเภทสารเคมีออกจากกันเพื่อป้องกันปฏิกิริยาที่อันตราย
 1. ป้องกันการปนเปื้อน
  ตู้จัดเก็บสารเคมีช่วยป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีกับสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้
 1. ควบคุมการเข้าถึง
  ตู้จัดเก็บสารเคมีช่วยควบคุมการเข้าถึงสารเคมีอันตรายให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่นมีช่องสำหรับล็อคด้วยแม่กุญแจ ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี
 1. กฎระเบียบและมาตรฐาน
  องค์กรต่างๆ มีกฎระเบียบและมาตรฐานในการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย ตู้จัดเก็บทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้

การมีตู้จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมตามประเภทสารเคมีจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงานทุกแห่งที่ใช้สารเคมี