อุปกรณ์เซฟตี้ คืออะไร

อุปกรณ์เซฟตี้ คืออุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน โดยมักจะมีข้อบังคับตามกฏหมายความปลอดภัย ให้ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน เช่นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หมวกเซฟตี้ แว่นตาเซฟตี้ รองเท้าเซฟตี้ ที่พนักงานจำเป็นต้องสวมใส่ หรือป้องกันจากความประมาท โดยทำเป็นระบบงาน เช่นอุปกรณ์ Lockout Tagout ขณะซ่อมบำรุงและจะครอบคลุมถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมด้วย เช่นการป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น

อุปกรณ์ PPE คืออะไร

อุปกรณ์ PPE หมายถึง “Personal Protective Equipment” หรือ “อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย ซึ่งอาจรวมถึงอุปกรณ์ที่ใส่หรือใช้บนร่างกายผู้ปฏิบัติงาน เช่น ชุดป้องกันสารเคมี, หมวกเซฟตี้, แว่นตาเซฟตี้, หน้ากากกันสารเคมี, ถุงมือ, รองเท้าเซฟตี้ และอื่นๆ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการสัมผัส, การได้รับอันตรายจากสารเคมี, การบาดหรือการเฉือน ความร้อนและไฟฟ้าดูด หรืออุบัติเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหรือสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลใดๆ

การใช้อุปกรณ์ PPE มีความสำคัญเพราะมันช่วยลดคการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน หรืออันตรายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานหรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ PPE ต้องใช้อุปกรณ์เซฟตี้ที่มีมาตรฐานและวิธีใช้งานที่ถูกต้อง ต้องมีการอบรมให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ PPE อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันความอันตรายจากการปฏิบัติงาน

ทำไมเราจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานรับรอง

อุปกรณ์เซฟตี้ที่มีมาตรฐานสามารถช่วยเหลือผู้ทำงานในหลายด้านได้อย่างมีนัยสำคัญ การใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน ให้ผลการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบและรับรองมักมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพที่ดี โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

การใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บในที่ทำงาน ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพของการทำงาน

ต่อเนื่องจากความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อไม่มีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดชะงัก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

ลดความเหนื่อยล้าและส่งผลดีต่อสุขภาพ

อุปกรณ์เซฟตี้ที่มีมาตรฐานนอกจากจะช่วยลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เช่นถุงมือนิรภัยช่วยให้หยิบจับชิ้นงานได้กระชับ ช่วยให้ทำงานถนัดมากขึ้น หรือเช่นหน้ากากป้องกันสารเคมี ช่วยป้องกันการสูดดมสารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกายที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

ทำไมต้องเลือกซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ ที่เวริเซฟ

เวริเซฟ จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้มามากกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญสูงในการให้คำแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ มีลูกค้าให้ความไว้วางใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เวริเซฟยินดีให้คำปรึกษา การเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ที่เหมาะสมกับงานของคุณ โดยอุปกรณ์เซฟตี้ที่เราคัดสรรมาจำหน่าย มีมาตรฐานรับรองทุกรายการ เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบด้วยความปลอดภัยจากหน่วยงานชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก