บทความด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE คืออะไร สำคัญอย่างไร มีอะไรบ้าง

PPE ย่อมาจาก Personal Protective Equipment หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งเป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่ใช้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคคลในสถานการณ์ที่มีอันตราย เช่น การทำงานในสถานที่ที่มีสารเคมีอันตราย การทำงานในสถานที่ที่ความเสี่ยงวัตถุหล่นใส่ การทำงานในสถานที่เปียกลื่น เสี่ยงต่อการลื่นล้ม อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยหลายประเภท เช่น หมวกนิรภัย แว่นนิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันไอระเหย ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันการกระแทก และอื่น ๆ การใช้อุปกรณ์ป้องกันบุคคลช่วยให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยในการทำงานในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรืออันตรายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้อุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการป้องกันบุคคลจากอันตรายและการบาดเจ็บในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย

ความสำคัญของอุปกรณ์ PPE :

  1. ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ: อุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดบาดเจ็บ เช่น การใช้หมวกนิรภัยในไซต์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุหล่นใส่ หรือรองเท้าเซฟตี้หัวเหล็กในโกดังสินค้าป้องกันเท้าจากการโดนกล่องหล่นทับเท้า หรือลื่นล้ม

  2. ป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพ : อุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) มีส่วนในการช่วยป้องกันสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การทำงานในพื้นที่ที่มีสารเคมีอันตรายระเหยอยู่ จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี เพื่อป้องกันการสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย+

  3. เพิ่มความสะดวกในการทำงาน : อุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) ช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เช่น แว่นนิรภัยนอกจากจะช่วยป้องกันวัสดุเข้าสู่ดวงตาแล้วยังมีการเคลือบสาร AntiFog ป้องกันฝ้า ช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่องมองเห็นได้ชัดเจน หรือถุงมือนิรภัยช่วยหยิบจับชิ้นงานได้กระชับ ป้องกันการบาดและไม่ลื่น

ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ใช้ PPE :

  1. การบาดเจ็บทางร่างกายและสุขภาพ: การไม่ใช้ PPE อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน อาจส่งผลขั้นพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ความสูญเสียย่อมมากกว่าต้นทุนอุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) อย่างแน่นอน

  2. ความสามารถในการทำงานที่น้อยลง : หากพนักงานเกิดอุบัติเหตุ จนจำเป็นต้องหยุดงาน ย่อมทำให้กำลังการผลิตลดลง และส่งผลถึงผลกำไรของบริษัทในระยะยาว รวมถึงภาพลักษณ์ของบริษัทจะดูไม่น่าไว้วางใจในสายตาผู้ร่วมธุรกิจอีกด้วย

อุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) มีอะไรบ้าง

 

1.อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ หมวกนิรภัย (Safety Helmet)

หมวกนิรภัย S-GUARD

หมวกนิรภัยเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) ที่มีความสำคัญมากในการป้องกันผู้สวมใส่จากการบาดเจ็บหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพราะศีรษะมีความบอบบาง และการกระแทกบริเวณศีรษะมักส่งผลถึงสมอง หากมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับศีรษะโดยไม่ป้องกัน อาจอันตรายถึงชีวิต หมวกนิรภัยมักถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันศีรษะจากการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่นการกระแทกจากวัตถุหล่นใส่ ในสถานที่ทำงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก่อสร้าง โดยปกติจะผลิตจากพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงเช่น ABS หรือ HDPE ควรเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เช่น มอก. หรือ ANSI

2.อุปกรณ์ป้องกันดวงตา แว่นนิรภัย (Safety Glasses)

แว่นนิรภัย (Safety Glasses) เป็นหนึ่งในประเภทของอุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันดวงตาของผู้สวมใส่จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงการบาดเจ็บจากวัตถุที่สามารถกระเด็น ซึ่งหากไม่สวมใส่แว่นตานิรภัยอาจถึงขั้นตาบอดได้ ครอบตานิรภัยจะช่วยป้องกันการกระเด็นของสารเคมีอันตรายที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านดวงตาได้

 

3.อุปกรณ์ลดเสียง ปลั๊กอุดหูลดเสียง (Earplugs)

อุปกรณ์ลดเสียงปลั๊กอุดหู (Earplugs) เป็นหนึ่งในประเภทของอุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) ที่ออกแบบมาเพื่อลดระดับเสียงที่เข้าสู่หูของผู้สวมใส่ โดยที่มีจุดประสงค์หลักคือการป้องกันความสูญเสียของการได้ยินเสียงดัง โดย WHO ให้คำแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการได้รับระดับเสียงที่มากกว่า 85 เดซิเบล (dB) เป็นระยะเวลานาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าจำเป็นต้องทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม ควรส่วมใส่ปลัํกอุดหูลดเสียงตลอดเวลา เพราะจะส่งผลถึงการสูญเสียการได้ยินในระยะยาว

4.อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใน หน้ากากป้องกันสารเคมี (Respirator)

หน้ากากป้องกันสารเคมี (Respirator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันระบบทางเดินหายใจ โดยมักจะใช้ในสถานที่ที่มีสารเคมีอันตรายหรืออนุภาคขนาดเล็กที่เป็นอันตรายลอยอยู่ในอากาศ เพนราะกลิ่นของสารเคมีหรืออนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายในและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลได้ เช่น ฝุ่น สารเคมีพิษ หรือไอระเหยจากสารเคมีต่าง ๆ

5.อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุด PPE ป้องกันสารเคมี
OVI3000M-AlphaTec®3000

ชุด PPE ช่วยป้องกันสารเคมี ฝุ่นและเชื้อโรคเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้เพื่อป้องกันร่างกายของผู้ใช้จากการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย หรือมลพิษที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยชุดครอบคลุมทั้งร่างกาย และส่วนฮู้ดสวมหัว จำเป็นต้องสวมใส่ควบคู่กับแว่นตานิรภัย หน้ากาก และถุงมือ

6.อุปกรณ์ป้องกันมือ ถุงมือนิรภัย (Safety Gloves)

ถุงมือนิรภัย (Safety Gloves) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันบุคคล (PPE) ที่ใช้เพื่อป้องกันมือของผู้สวมใส่จากการบาดเจ็บ โดยจะแบ่งเป็นถุงมือนิรภัยและถุงมือป้องกันสารเคมี ช่วยให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น หยิบจับได้สะดวก

7.อุปกรณ์ป้องกันเท้า รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes)

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes) เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในการป้องกันเท้าของผู้สวมใส่จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน โดยมักถูกออกแบบในลักษณะรองเท้าที่เสริมหัวเหล็กเพื่อป้องกันนิ้วเท้าจากวัตถุหล่นใส่ และจะมีคุณสมบัติอื่นๆแตกต่างกันไป เช่น พื้นรองเท้าแบบกันลื่น พื้นรองเท้าเสริมเหล็กป้องกันตะปู เป็นต้น

8.อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของผู้ทำงานที่อาจตกจากที่สูงในขณะทำงาน เช่น งานก่อสร้าง งานโรยตัวทาสี งานบนนั่งร้าน ติดตั้งป้าย หรืองานอื่น ๆ โดยอุปกรณ์กันตกจะประกอบไปด้วยหลายๆอุปกรณ์ตามลักษณะงานที่ต่างกัน ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจวิธีใช้อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง