Showing all 3 results

HeadsUp Lite 2755

SKU: 2755
฿2,655.00
เป็นไฟฉายคาดศีรษะ 2755 หลอดไฟเป็นชนิด LED มีความสว่างถึง 72 lumens ตัวไฟฉายทำจาก Polycarbonate (PC) น้ำหนักรวมแบทเตอรี่อยู่ที่ 96 กรัม ใช้ถ่านขนาด AAA 3 ก้อน

WSB202Y WORKBrite Safe flashlight

SKU: WSB202Y
฿2,000.00
ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟใช้ใน Class1,Div1,Group A,B,C,D, ClassII,Div 1,Group E,F,G; Class III; T4 ความสว่างมากถึง 60 Lumen , ส่องได้ไกลถึง 129.8 เมตร ใข้แบตเตอรี่อัลคาลายน์ AA 4 ก้อนใช้งานได้นานต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง ป้องกันน้ำ Ip68 ,ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี