บทความด้านความปลอดภัย

ประโยชน์และประเภทของหน้ากากป้องกันสารเคมี

หน้ากากป้องกันสารเคมี (Chemical Respirator) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีหรือไอระเหยอันตราย

คุณสมบัติที่สำคัญของหน้ากากป้องกันสารเคมี

 1. ป้องกันการสูดดมสารเคมีที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง หรือเจ็บป่วยรุนแรงได้
 2. ประกอบด้วยส่วนกรองอากาศ (Filter) ที่สามารถกรองหรือดูดซับสารเคมีที่เป็นก๊าซ ไอระเหย หรือละอองสารเคมี ก่อนที่อากาศจะผ่านเข้าสู่ส่วนหน้ากาก
 3. ชนิดของตัวกรองอากาศแตกต่างกันตามประเภทของสารเคมี เช่น ก๊าซอนินทรีย์ ก๊าซอนินทรีย์ สารระเหย ฝุ่นละออง เป็นต้น
 4. ตัวหน้ากากมักทำจากวัสดุยืดหยุ่น เช่น ยาง ซิลิโคน เพื่อรัดติดกระชับกับใบหน้า ป้องกันการรั่วซึมของสารเคมี
 5. บางชนิดเป็นแบบครอบหน้าทั้งใบ บางชนิดเป็นแบบคาดจมูกเท่านั้น แล้วแต่ระดับความปลอดภัยที่ต้องการ
 6. นิยมใช้ในโรงงานผลิตสารเคมี แลบทดสอบ งานบำบัดน้ำเสีย หรืองานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือไอระเหยอันตราย

หน้ากากกันสารเคมีจึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูดดมสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งนับเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีในสถานประกอบการ

 

ประเภทของหน้ากากกันสารเคมี

หน้ากากแบบครึ่งหน้า (Half Mask Respirator) เป็นหนึ่งในประเภทของหน้ากากกันสารเคมีและฝุ่นละออง โดยมีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้

 1. ปกปิดเฉพาะบริเวณจมูก ปาก และคาง โดยปล่อยให้บริเวณดวงตาเปิดโล่ง
 2. ตัวหน้ากากทำจากวัสดุยืดหยุ่น เช่น ยาง ซิลิโคน หรือพลาสติกพิเศษ เพื่อรัดกระชับกับใบหน้าและป้องกันการรั่วซึม
 3. มีตัวกรองอากาศแบบใช้ครั้งเดียวหรือแบบเปลี่ยนได้ ทำหน้าที่กรองสารเคมี ไอระเหย ฝุ่นละออง ก่อนเข้าสู่ทางเดินหายใจ
 4. 4. ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับระดับความเข้มข้นของสารเคมีไม่สูงมากนัก
 5. 5. มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการสวมใส่ และไม่บดบังทัศนวิสัยมากนัก
 6. 6. ราคาถูกกว่าหน้ากากแบบครอบหน้าทั้งใบ
 7. 7. นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม งานเคมี งานเกษตร งานช่าง เนื่องจากคล่องตัวและปลอดภัยพอสมควร

หน้ากากแบบครึ่งหน้าจึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีในระดับความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง โดยให้ความปลอดภัยด้านการหายใจในระดับหนึ่ง และมีความคล่องตัวสูงในการปฏิบัติงาน

หน้ากากแบบเต็มหน้า (Full Face Respirator) เป็นหน้ากากป้องกันสารเคมีที่ให้การปกป้องในระดับสูง มีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้

 1. ครอบคลุมทั้งใบหน้า ปกป้องทั้งบริเวณตา จมูก ปาก และใบหน้าส่วนอื่นๆ จากการสัมผัสสารเคมีหรือไอระเหย
 2. ทำจากวัสดุแข็งแรง เช่น พลาสติกเกรดสูง เรซิ่น ยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสารเคมี เพื่อให้สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีกระจกนิรภัยบริเวณดวงตาที่ทนต่อการกระแทก กันสะเก็ดวัตถุ และกันสารเคมี
 4. ติดตั้งชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงก่อนเข้าสู่ส่วนของหน้ากาก ไม่ว่าจะเป็นกรองอนุภาค กรองสารระเหย กรองก๊าซพิษ
 5. ใช้สำหรับงานที่มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีสูง หรืองานที่ต้องการการป้องกันระดับสูงมาก
 6. นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี แลบทดสอบ งานบำบัดของเสียอันตราย งานฉุกเฉิน เป็นต้น
 7. มีน้ำหนักมากกว่าหน้ากากครึ่งหน้า แต่ให้การป้องกันและความปลอดภัยสูงกว่ามาก
 8. ราคาค่อนข้างแพง แต่คุ้มค่ากับความปลอดภัยสำหรับงานเสี่ยงสูง

หน้ากากแบบเต็มหน้าจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีหรือสารพิษสูง เนื่องจากให้การป้องกันได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูง ลดความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจากสารเคมีได้ดี