บทความด้านความปลอดภัย

การติดตั้งท่อระบายอากาศของตู้จัดเก็บสารเคมี Justrite

Justrite ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของคนที่ทำงานกับของเหลวและวัตถุอันตรายที่สามารถติดไฟได้ง่าย รวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานดังกล่าว นอกจากการป้องกันอัคคีภัยแล้ว ห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ อาจมีความจำเป็นต้องระบายอากาศในตู้นิรภัยด้วย การระบายอากาศของตู้สามารถกำจัดกลิ่นสารพิษ และไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมถึงฝุ่นหรือก๊าซที่สามารถติดไฟเมื่อเปิดประตูตู้เก็บสารเคมี ในการออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ ในสหรัฐอเมริกาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด FM และประสิทธิภาพของตู้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ อย่างไรก็ตาม NFPA® 30 มาตรา 9.5.4 ไม่แนะนำให้มีการระบายอากาศในตู้เก็บสารเคมี เว้นแต่หน่วยงานที่มีเขตอำนาจศาลกำหนดไว้ หรือหากเจ้าของอาคารต้องการระบายอากาศเพื่อเพิ่มสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีเช่นนี้ NFPA 30 ขอแนะนำให้ใช้วาล์วควบคุมการไหลของอากาศที่ทำงานด้วยความร้อนเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของตู้นิรภัยที่มีการระบายอากาศระหว่างเกิดเพลิงไหม้
Justrite ผู้ซึ่งคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ได้พัฒนาวาล์วควบคุมการไหลของอากาศ Safe-T-Vent™ Thermally-Actuated Safety Cabinet Vent Damper (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) Safe-T-Vent ได้รับการรับรองโดย FM เพื่อใช้ร่วมกับตู้เก็บสารเคมีไวไฟ Justrite โดยเป็นวิธีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดในการระบายอากาศในตู้ โดยยังคงรักษาประสิทธิภาพของตู้จัดเก็บสารเคมีเมื่อเกิดเพลิงไหม้
วาล์วควบคุมการไหลของอากาศสำหรับต่อกับท่อระบบระบายอากาศ ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับของเหลวไวไฟหรือตู้เก็บวัตถุอันตราย Justrite ตัววาล์วมีช่องระบายอากาศ NPT ขนาด 2 นิ้ว มีสลักแบบหลอมละลายที่ละลายที่อุณหภูมิ 165°F (73.9°C) ซึ่งจะปล่อยให้แผ่นวาล์วแบบสปริงปิดวาล์วควบคุมการไหลของอากาศ ช่วยให้ตู้จัดเก็บสารเคมียังคงรักษาประสิทธิภาพเมื่อเกิดเพลิงไหม้โดยการหยุดการไหลของอากาศออกไปภายนอก

หลักปฏิบัติและข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบระบายอากาศในตู้จัดเก็บสารเคมี

1. สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากฎหมายอาคารท้องถิ่น กฎหมายอัคคีภัย และหน่วยงานที่มีเขตอำนาจศาล (AHJ) เพื่อทำความเข้าใจกฎหมายและให้คำแนะนำหรือตีความ
2. รหัสและมาตรฐานสำหรับการออกแบบการระบายอากาศที่เหมาะสม:
– มาตรฐาน NFPA 91 สำหรับระบบไอเสียสำหรับการลำเลียงอากาศของไอ ก๊าซ หมอก และอนุภาคของแข็ง
– NFPA 70 ประมวลกฎหมายไฟฟ้าแห่งชาติ
– NFPA 45 ข้อกำหนดของระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการและเครื่องดูดควัน
– การระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ ANSI/AIHA Z9.5 – 2012
3.กลไกลของตู้เก็บสารเคมี Justrite
มีระบบระบายอากาศพร้อมตัวป้องกันเปลวไฟในตัวเพื่อรองรับท่อเหล็กแข็งขนาด 2 นิ้วแบบเกลียว NPT 40 สำหรับท่อไอดีและไอเสีย เข้าและออก
– ท่อที่แนะนำคือท่อ Schedule 40 ขนาด 2 นิ้ว ทำจากเหล็กสีดำ เหล็กชุบสังกะสี หรือวัสดุสแตนเลส ขึ้นอยู่กับความต้านทานการกัดกร่อนที่ต้องการ ตัวเลือกการนำไฟฟ้าเหล่านี้มีความสำคัญเมื่อวัสดุที่เก็บไว้ต้องมีการต่อสายดินเพื่อการจัดการไฟฟ้าสถิตอย่างเหมาะสม
– ไม่แนะนำให้ใช้ท่อพลาสติกที่ทนต่อสารเคมี เนื่องจากมีระดับแรงดันที่จำกัด อุณหภูมิและความต้านทานรังสียูวี และการติดไฟได้
4. การวางแผน / การออกแบบควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการจุดระเบิดของไอ ก๊าซ หรือฝุ่นภายในท่อระบายอากาศ
5. ควรหลีกเลี่ยงการระบายอากาศของตู้จัดเก็บสารเคมีหลายตู้ • ควรระบุเครื่องเป่าลมในระบบระบายอากาศว่าปลอดภัยในการจัดการไอระเหยของวัสดุที่เก็บไว้ เครื่องเป่าลมที่ป้องกันการระเบิดและป้องกันการกัดกร่อนจำเป็นสำหรับของเหลวที่ติดไฟได้/ติดไฟได้ และวัสดุอันตรายหลายชนิด
6. ควรติดตั้งท่อระบายอากาศและโบลเวอร์เพื่อไล่ไอระเหยออกจากตู้โดยใช้แรงดันลบ (การดูด) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไอระเหยเข้าไปในห้อง ควรปิดเครื่องเป่าลมโดยใช้ไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อากาศร้อนและเปลวไฟเข้าไปในตู้
7. เนื่องจากไอระเหยสารไวไฟส่วนใหญ่จะหนักกว่าอากาศ ในการระบายอากาศให้ระบายออกทางช่องเปิดด้านล่างของตู้ โดยอากาศบริสุทธิ์จะผ่านเข้าจากช่องด้านบน
8. ติดตั้งช่องระบายอากาศ Safe-T-Vent ให้ใกล้กับช่องระบายอากาศของตู้จัดเก็บสารเคมีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้ส่วนเชื่อมต่อแบบหลอมหันไปทางด้านหน้าของตู้ สามารถใช้ข้อศอกตัวผู้ / ตัวเมียเพื่อประหยัดพื้นที่

การบำรุงรักษาและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบายอากาศ

ควรกำหนดเวลาการตรวจสอบวาล์วควบคุมการไหลของอากาศและระบบระบายอากาศ Safe-T-Vent เป็นระยะ โดย:
1. ในการตรวจสอบแผ่นวาล์วหมุน จะมีรูสำหรับสกรูหกเหลี่ยม 3 มม. ที่ด้านตรงข้ามของตัววาล์วควบคุมการไหลของอากาศจากจุดเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย ใช้ประแจหกเหลี่ยม 3 มม. หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกาประมาณ 5° วิธีนี้จะช่วยลดความตึงเครียดจากสปริงบนข้อต่อที่หลอมละลายได้ การบรรเทาความตึงและปล่อยให้สปริงดึงความตึงอีกครั้งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
2. ควรตรวจสอบท่อ เครื่องเป่าลม วาล์วควบคุมการไหลของอากาศ และอุปกรณ์จับเปลวไฟช่องระบายอากาศของตู้ทั้งหมด ไม่ให้มีความเสียหายจากการกัดกร่อนและเศษอื่น ๆ ที่อาจปิดกั้นความสามารถของวาล์วควบคุมการไหลของอากาศในการปิดกั้นหรือขัดขวางการไหลของอากาศ ควรทำความสะอาดหรือเปลี่ยนส่วนประกอบเหล่านี้ตามความจำเป็น

3. สำหรับการเปลี่ยนฟิวซิเบิลลิงก์ของวาล์วควบคุมการไหลของอากาศ Safe-T-Vent หมายเลขชิ้นส่วน 11009
4. สั่งซื้อหมายเลขชิ้นส่วน 25014 เพื่อทดแทนอุปกรณ์ป้องกันไฟของตู้จัดเก็บสารเคมี Justrite สามารถดู NFPA 91 สำหรับคำแนะนำในการตรวจสอบเพิ่มเติม