Showing the single result

WSB101Y WORKBrite flashlight

SKU: WSB101Y
฿2,600.00
ไฟฉายป้องกันการประกายไฟความเข้มสว่างพิเศษใช้ใน Class1,Div1,Group A,B,C,D; ClassII, Div 1,Group E,F,G;Class III; T4 ความสว่างมากถึง 169 Lumen ใช้แบตเตอรี่อัลคาลายน์ C 3 ก้อน ใช้งานนานต่อเนื่องแบบ Low 88 ชั่วโมง และแบบ High 34 ชั่วโมง ป้องกันน้ำ Ip68 , ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี