Showing all 5 results

475360 V-Gard Safety Cap สีเหลือง

SKU: 475360
฿1,370.00
หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศจาก MSA ผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีนที่มีความปลอดภัยสูง  HDPE แบบปีกหน้า (Cap) ANSI Z89.1  

475361 V-Gard Safety Cap สีส้ม

SKU: 475361
฿1,370.00
หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศจาก MSA ผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน ความหนาแน่นสูง HDPE แบบปีกหน้า (Cap) ANSI Z89.1

475362 V-Gard Safety Cap สีเขียว

SKU: 475362
฿1,370.00
หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศจาก MSA ผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน ความหนาแน่นสูง HDPE แบบปีกหน้า (Cap) ANSI Z89.1

475363 V-Gard Safety Cap สีแดง

SKU: 475363
฿1,370.00
หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศจาก MSA ผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน ความหนาแน่นสูง HDPE แบบปีกหน้า (Cap) ANSI Z89.1

A3 กรอบกระบังหน้าประกอบหมวก

SKU: A3
฿190.00
กรอบกระบังหน้าประกอบหมวก วัสดุ ABS และ อลูมิเนียม