Showing the single result

ถุงมือยางกันไฟฟ้า REGELTEX

SKU: GLE0
ถุงมือยางกันไฟฟ้าREGELTEX : CLASS 3 #9  แรงดันไฟฟ้า ใช้งานสูงสุด (AC/DC) : 26,500/39,750 โวลต์ แรงดันไฟฟ้า ทดสอบ (AC/DC) : 30,000/60,000 โวลต์  ความยาว 36เซนติเมตร เหมาะสำหรับการทำงานที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด(AC/DC) 26,500/39,750 โวลต์ ร่วมกับถุงมือหนัง สวมทับREGELTEX ประเทศผู้ผลิต  REGELTEX ฝรั่งเศส มาตรฐาน  IEC 60903, EN 60903