Showing the single result

9810 กล่องทิ้งใบมีดใช้แล้ว

SKU: 9810
฿750.00
กล่องสำหรับทิ้งใบมีดใช้แล้วเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการเปิดฝากล่องด้วยระบบล็อค เมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้