จำหน่าย อุปกรณ์เซฟตี้

เวริเซฟ จำหน่าย อุปกรณ์เซฟตี้ และอุปกรณ์ PPE ทุกชนิด

สินค้าอุปกรณ์เซฟตี้มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนความปลอดภัย

080-484-4888

ข่าวสาร

อ่างล้างตาฉุกเฉินแตกต่างและสำคัญอย่างไร?

    อ่างล้างตาฉุกเฉินคืออะไรอ่างล้างตาฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ส่งน้ำสำหรับชำระล้างการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใบหน้า ดวงตา หรือร่างกาย โดยมีวาล์วเปิดน้ำแบบมือผลักหรือเท้าเ...

ไม่ยาก! เลือกถุงมือให้เหมาะกับงานของคุณ

การเลือกใช้ถุงมือสำหรับงานอุตสาหกรรมเนื่องจากถุงมือมีหลากหลายประเภทซึ่งแบ่งประเภทตามการใช้งาน ทั้งงานเคมี งานไฟฟ้า กันบาดกันทะลุ  ฯลฯ ทำให้การเลือกใช้ถุงมือสำหรับงานอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื...

อึด ถึก ทน ทดสอบความแข็งของแว่นให้เห็นกันชัดๆ (มีคลิป)

ทำไมต้องใช้แว่นตานิรภัยในการทำงานบางอย่าง อาจมีเศษวัสดุเล็กๆกระเด็นก่อให้เกิดอันตราย เราจึงจำเป็นต้องใช้แว่นตานิรภัยเพื่อป้องการเศษวัสดุกระเด็นข้าสู่ดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่บอบบางมาก ดังนั้นก...

ทำไมต้องใช้ไฟฉายกันระเบิด ?

ทำไมต้องใช้ไฟฉายกันระเบิดการทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิดและไฟไหม้ เช่น โรงน้ำมัน อุตสาหกรรมเคมี โรงานผลิตแก๊ส/ไฟฟ้า หรือแม้แต่โรงงานที่มีผงฝุ่นเยอะ เช่นโรงงานผลิตแป้ง จำเป็นต้องใช้ความระ...

งานอบรมการป้องกันอุบัติเหตุด้วยระบบ Lock Out/ Tag Out รุ่นที่ 1

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยได้จัดการอบรมการ ป้องกันอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานระหว่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า สารเคมี ไอน้ำ ความร้อน

ความดันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งพลังงานเหล่านี้ มีโอกาสที่ทำให้เครื่องยนต์กลไกต่างๆจะสามารถทำงานขึ้นมาได้โดยจะปลดปล่อย พลังงานที่สะสมอยู่หรือตกค้างอยู่ออกมาหรือเกิดจากผู้ร่วมงานที่ไม่ทราบว่า มีการหยุดเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงและไปจ่ายพลังงานให้เครื่องจักรโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้พนักงานผู้ปฎิบัติงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรเข้าอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและวิธี การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยการใช้ระบบ Lock out /Tag out ซึ่งในโอกาสนี้บริษัทเวริเซฟ ได้ร่วมกิจกรรมโดยนำชุด Lockout/Tagout Masterlock ไปร่วมสาธิตและจัดบู๊ทให้ความรู้ข้อมูลเกีี่ยวกับวิธีใช้ Lockout/Tagout ให้เหมาะสมและถูกวิธี

 

จำหน่าย อุปกรณ์เซฟตี้

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube