ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด PELICAN ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันระเบิดและไม่เกิดประกายไฟ

WSB202Y WORKBrite Safe flashlight
SKU: WSB202Y

Manufacturer: WORKSAFE


ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟใช้ใน Class1,Div1,Group A,B,C,D, ClassII,Div 1,Group E,F,G; Class III; T4 ความสว่างมากถึง 60 Lumen , ส่องได้ไกลถึง 129.8 เมตร ใข้แบตเตอรี่อัลคาลายน์ AA 4 ก้อนใช้งานได้นานต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง ป้องกันน้ำ Ip68 ,ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี


ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟใช้ใน Class1,Div1,Group A,B,C,D, ClassII,Div 1,Group E,F,G; Class III; T4 ความสว่างมากถึง 60 Lumen , ส่องได้ไกลถึง 129.8 เมตร ใข้แบตเตอรี่อัลคาลายน์ AA 4 ก้อนใช้งานได้นานต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง ป้องกันน้ำ Ip68 ,ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดีเซฟตี้วิดิโอ

image-youtube