ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด PELICAN ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันระเบิดและไม่เกิดประกายไฟ

WORKBrite Intrinsically safe flashlight
SKU: WSB101Y

Manufacturer: WORKSAFE


ไฟฉายป้องกันการประกายไฟความเข้มสว่างพิเศษใช้ใน Class1,Div1,Group A,B,C,D; ClassII, Div 1,Group E,F,G;Class III; T4 ความสว่างมากถึง 169 Lumen ใช้แบตเตอรี่อัลคาลายน์ C 3 ก้อน ใช้งานนานต่อเนื่องแบบ Low 88 ชั่วโมง และแบบ High 34 ชั่วโมง ป้องกันน้ำ Ip68 , ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี


ไฟฉายป้องกันการประกายไฟความเข้มสว่างพิเศษใช้ใน Class1,Div1,Group A,B,C,D; ClassII, Div 1,Group E,F,G;Class III; T4 ความสว่างมากถึง 169 Lumen ใช้แบตเตอรี่อัลคาลายน์ C 3 ก้อน ใช้งานนานต่อเนื่องแบบ Low 88 ชั่วโมง และแบบ High 34 ชั่วโมง ป้องกันน้ำ Ip68 , ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดีเซฟตี้วิดิโอ

image-youtube