ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด PELICAN ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันระเบิดและไม่เกิดประกายไฟ

Pelicanไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด PELICAN ได้รับมาตรฐานป้องกันระเบิดและไม่เกิดประกายไฟ สามารถใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงได้ ไฟฉายกันระเบิด PELICAN มีหลายขนาดให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะพิ้นที่ปฏิบัติงานของคุณ

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube