ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิด PELICAN ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันระเบิดและไม่เกิดประกายไฟ

2410PL StealthLite LED Photoluminescent
SKU: 2410PL

Manufacturer: Pelican


StealthLite™ 2410 LED Photoluminescent


Light Source : LED
Batteries : 4 AA Alkaline (Included)
Charge TIme : ไม่สามารถชาร์จไฟได้
Voltage : 6
Length : 7"  (17.8 cm)
น้ำหนักรวมแบตเตอร์รี่ : 12.8 oz. (0.36 kg)
น้ำหนักไม่รวมแบตเตอร์รี่ : 3.7 oz.  (0.1 kg)
Light Output : 184 LUMENS
Runtime : 5h 45m
Beam Distance : 184m
Peak Beam Intensity : 8480cd
Waterproof & Submersible :  IPX7


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube