เครื่องตรวจวัดแก๊ส

เครื่องตรวจวัดแก๊ส

เครื่องตรวจวัดแก๊ส

เครื่องตรวจวัดแก๊ส มีทั้งชนิดแก๊สเดี่ยวและ Multi Gas สำหรับทำงานในพื้นที่อับอากาศ

GP-03 เครื่องตรวจวัดแก๊สเดี่ยว
SKU: GP-03

Manufacturer: RIKEN KEIKI


หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 57(W) x 70(H) x 26(D) mm. น้ำหนัก 80 กรัม สามารถตรวจวัดได้ 1 แก๊ส คือ LEL สามารถวัดได้อยู่ในช่วง 0-100 % LEL.


หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 57(W) x 70(H) x 26(D) mm. น้ำหนัก 80 กรัม สามารถตรวจวัดได้ 1 แก๊ส คือ LEL สามารถวัดได้อยู่ในช่วง 0-100 % LEL.

รายละเอียดสินค้า
-สามารถตรวจวัดได้ 1 แก๊ส คือ LEL (Propane , Benzene , Methane , Methanol , Ethanol , Acetone , Toluene & LPG)
-สามารถวัดได้อยู่ในช่วง 0-100 % LEL.
-Alkaline battery 2 ก้อน สามารถใช้ได้มากกว่า 35 ชม.
-ขนาด 57(W) x 70(H) x 26(D) mm.
-น้ำหนัก 80 กรัม
-gas alarms (Flashing LEDs, Buzzer , Flashing gas value , Vibration)
-หน้าจอแสดงผลแบบ LCD
-IP67
-มาตรฐาน CSA classified, "C/US" , as Intrinsically Safe. Exia. Class I, Groups A , B , C , & D. Temperature Code T3C.


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube