เครื่องตรวจวัดแก๊ส

เครื่องตรวจวัดแก๊ส

เครื่องตรวจวัดแก๊ส

เครื่องตรวจวัดแก๊ส มีทั้งชนิดแก๊สเดี่ยวและ Multi Gas สำหรับทำงานในพื้นที่อับอากาศ

เครื่องตรวจวัดแก๊ส

Results 1 - 6 of 6


เครื่องตรวจวัดแก๊ส

เครื่องตรวจวัดแก๊สเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศและพื้นที่เสียงต่อก๊าซไวไฟถ้าไม่ตรวจเช็คก่อนปฏิบัติงานอาจอันตรายถึงชีวิต เครื่องตรวจวัดแก๊สมีทั้งแบบชนิดแก๊สเดี่ยวและ 4 แก๊สขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  • เครื่องตรวจวัดแก๊ส

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube