อุปกรณ์ล็อค

อุปกรณ์ล็อค Lockout Tagout มาสเตอร์ล็อค Masterlock

อุปกรณ์ล็อค Lockout Tagout มาสเตอร์ล็อค

อุปกรณ์ล็อค Lockout Tagout มาสเตอร์ล็อค สำหรับล็อคเบรกเกอร์ ล็อคเบรกเกอร์ขนาดเล็ก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ล็อค ยี่ห้อ Master Lock มาสเตอร์ล็อค จากอเมริกา เป็นอุปกรณ์ล็อค Lockout Tagout ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สามารถ

ชมวิดิโอสาธิตการใช้อุปกรณ์ Lockout Tagout ได้ในรายละเอียดสินค้า

Master Lock

Results 1 - 113 of 113


อุปกรณ์ล็อคเพื่อความปลอดภัย Master Lock (มาสเตอร์ล็อค)

หน้าที่ของอุปกรณ์ล็อคคือ การป้องกันการเปิด/ใช้งานสวิทต์ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน เช่นงานซ่อมบำรุง จะต้องมีระบบตัวล็อคเบรกเกอร์ป้องกันการทำงานของเครื่องจักร และแขวนป้ายเตือนให้เรียบร้อย ซึ่งอุุปกรณ์ล็อคเพื่อความปลอดภัย และแม่กุญแจ ยี่ห้อ Master Lock มาสเตอร์ล็อค นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในอเมริกา เป็นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ล็อคและแม่กุญแจที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ปฏิบัติงานหลายประเภทตัวล็อคเบรกเกอร์ อุปกรณ์ล็อคนิรภัยและแม่กุญแจ มาสเตอร์ล็อค มีความยืดหยุ่น มาสเตอร์ล็อค สามารถประยุกต์ใช้ล็อคอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิดทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และวาล์วท่อต่างๆ คุณสามารถดูวิดิโอสาธิตการใช้อุปกรณ์ล็อค Master Lock มาสเตอร์ล็อค รุ่นต่างๆได้ โดยการคลิกเข้าไปดูรายละเอียดสินค้ารุ่นนั้นๆ  ซึ่งมีตัวล็อคเบรกเกอร์หลายประเภท ขึ้นอยู่กับชนิดและยี่ห้อเบรกเกอร์ของคุณ

มาตรฐาน OSHA: สํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทํางาน (Occupational Safety and Health Administration) ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัทระหว่างประเทศมากมายได้นำ มาตรฐาน OSHA มาใช้เพื่อควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้งานอุปกรณ์ล็อค
ผลิตภัณฑ์ Master Lock® ทั้งหมดผลิตขึ้นตรงตามมาตรฐาน OSHA
มาตรฐาน OSHA 1910.147 คือข้อกำ หนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ล็อค/การติดป้าย และการควบคุมพลังงานที่เป็นอันตราย
มาตรฐานสำ หรับอุปกรณ์ล็อคของ OSHA ที่สำ คัญ 4 ข้อ ได้แก่:
1 - อุปกรณ์ต้องสามารถระบุตัวตนได้
2 - ต้องใช้อุปกรณ์สำ หรับการควบคุมพลังงานเท่านั้น
3 - ต้องไม่ใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
4 - ต้องตรงตามข้อกำ หนดต่อไปนี้: ทนทาน ได้มาตรฐาน แข็งแรง และสามารถระบุตัวตนได้

ซึ่งอุปกรณ์ล็อค Master Lock ออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัยในการทำงานของคุณ

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube