อุปกรณ์ล็อค

อุปกรณ์ล็อค Lockout Tagout มาสเตอร์ล็อค Masterlock

อุปกรณ์ล็อค Lockout Tagout มาสเตอร์ล็อค

อุปกรณ์ล็อค Lockout Tagout มาสเตอร์ล็อค สำหรับล็อคเบรกเกอร์ ล็อคเบรกเกอร์ขนาดเล็ก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ล็อค ยี่ห้อ Master Lock มาสเตอร์ล็อค จากอเมริกา เป็นอุปกรณ์ล็อค Lockout Tagout ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สามารถ

ชมวิดิโอสาธิตการใช้อุปกรณ์ Lockout Tagout ได้ในรายละเอียดสินค้า

427 Hasps แบบ Tagout ในตัว
SKU: 427

Manufacturer: Master Lock


Hapse สำหรับเข้างานเป็นกลุ่มชนิดเป็นเป็นป้าย Tagout ในตัว สามารถคล้องได้ 5 แม่กุญแจ


Hapse สำหรับเข้างานเป็นกลุ่มชนิดเป็นเป็นป้าย Tagout ในตัว สามารถคล้องได้ 5 แม่กุญแจ


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube