อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

KIT320 Spill Response Bag HAZ-MAT
SKU: KIT320

Manufacturer: NewPig


ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน มีหูหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทำงานขนาดเล็ก ขนาดถุง อุปกรณ์ 43 cm W x 52 cm H x 15 cm D


ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน มีหูหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทำงานขนาดเล็ก ขนาดถุง อุปกรณ์ 43 cm W x 52 cm H x 15 cm D

ประกอบด้วย
- sock 8cm X 122cm 4 เส้น
- Mat 41cm x 51cm 28 แผ่น
- Disposal Bag 5 ใบ 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube