อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

KIT220 Spill Response Bag
SKU: KIT220

Manufacturer: NewPig


ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน มีหูหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่งานขนาดเล็ก ขนาดถุงอุปกรณ์ 43cm W x 52cm H x 15cm D


ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน มีหูหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่งานขนาดเล็ก ขนาดถุงอุปกรณ์ 43cm W x 52cm H x 15cm D 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube