อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

KIT213 Spill Kit in Bucket
SKU: KIT213

Manufacturer: NewPig


ชุดดูดซับสารเคมี บรรจุถังชุดดูดซับสารเคมี บรรจุถัง ในชุดประกอบด้วย

1 -10" PIG BLUE (PIG202)

1 -48" PIG BLUE Absorbent Sock (4048)

4 -PIG Universal Mat Pads (MAT310)

6 -Tamper-proof Labels (LBL100)

  

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube