อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

KIT397 SPILL KIT อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีแบบรถเข็น
SKU: KIT397

Manufacturer: NewPig


ชุดอุปกรณ์ดูดซับสารเคมี ขนาดรถเข็น


ชุดอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น ประกอบด้วย

5 x ext. dia. 3" x 46" L PIG® HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR)

1 x 15" W x 60' L PIG® Rip-&-Fit® HazMat Mat Roll in Dispenser Box (MAT342)

4 x 8" W x 8" L x 1" H PIG® HazMat Chemical Absorbent Pillow in Dispenser Box (PIL302)

5 x 18" W x 30" H "Caution - Handle with Care" Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S)

1 x 7" L PIG® Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201)

1 x Instructions

  

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube