อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

KIT297 SPILL KIT ชุดอุปกรณ์ดูดซับของเหลวแบบรถเข็น
SKU: KIT297

Manufacturer: NewPig


ชุดอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น


ชุดอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น
**สามารถใช้กับชุดเติมอุปกรณ์ RFL244

ประกอบด้วย

1 x 15" W x 60' L PIG® Rip-&-Fit® Absorbent Mat Roll in Dispenser Box (MAT242)

5 x ext. dia. 3" x 48" L PIG® Blue Absorbent Sock (4048)

4 x 10" W x 10" L x 2" H PIG® Absorbent Pillow (PIL204)

1 x 7" L PIG® Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201)

1 x 13" L Showa-Best Nitri-Solve® Nitrile Gloves (WPL588-09)

1 x Economy Goggles (GLS290-AF)

5 x 18" W x 30" H "Caution - Handle with Care" Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S)

1 x Instructions 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube