อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

PLR204 Spill Blocker Dike
SKU: PLR204

Manufacturer: NewPig


อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทน 2 ชั้น ไม่ดูดซับของเหลว ต้านทานน้ำมัน และสารเคมีได้ดี


อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทน 2 ชั้น ไม่ดูดซับของเหลว ต้านทานน้ำมัน และสารเคมีได้ดี มี 2 ส่วน ส่วนล่างแนบกับพื้นผิว ได้ทุกสภาวะ ยืดหยุ่นดีจึงหักโค้งงอไปตามพื้นผิวได้ดี ไม่แตกหรือฉีกขาดง่าย เหมาะสำหรับการกักเก็บของเหลวที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำ และป้องกันไม่ให้ของเหลวอันตรายไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน 5 ปี ควรจัดเก็บในอณุหภูมิห้อง ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานๆ สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube