อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

PTY202 Putty Multi purpose
SKU: PTY202

Manufacturer: NewPig


พัทตี้เอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถังที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระจก ไม้ พลาสติก ใช้งานง่าย


พัทตี้เอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถังที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระจก ไม้ พลาสติก ใช้งานง่าย เพียงผสมส่วนผสม ทั้ง 2 ให้เข้ากัน ก็สามารถนำไปปะได้ ใช้เวลา set ตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง Non toxic/Solvent-free
 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube