อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

PTY201 Putty เอกประสงค์
SKU: PTY201

Manufacturer: NewPig


พัทตี้เอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถังที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระจก ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง 2 เข้าด้วยกัน และนำไปปะ ใช้เวลาเซ็ทตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง


พัทตี้เอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถังที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระจก ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง 2 เข้าด้วยกัน และนำไปปะ ใช้เวลาเซ็ทตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube