อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

PLP201 ผงดูดซับน้ำมัน
SKU: PLP201

Manufacturer: NewPig


ดูดซับได้มากถึง 30 ลิตร/ถุง เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย ไม่ทำให้พื้นหรือเครื่องจักรเป็นรอยขูดขีด กำจัดได้ด้วยการเผา จะเหลือขี้เถ้าเพียง 5.3% ขนาด 8กิโล ต่อถุง


ดูดซับได้มากถึง 30 ลิตร/ถุง เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย ไม่ทำให้พื้นหรือเครื่องจักรเป็นรอยขูดขีด กำจัดได้ด้วยการเผา จะเหลือขี้เถ้าเพียง 5.3% ขนาด 10กิโล ต่อถุง 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube