อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

MAT240 PIG Universal Mat Pads
SKU: MAT240

Manufacturer: NewPig


Mat Pads สีน้ำเงิน ใช้ดูดซับน้ำมัน สารละลายต่างๆ และน้ำ ตัวอย่างที่ดูดซับได้


Mat Pads สีน้ำเงิน ใช้ดูดซับน้ำมัน สารละลายต่างๆ และน้ำ ตัวอย่างที่ดูดซับได้


- Diesel Oils
- Hydraulic Oil
- Coolants
- Vegetable Oil
- Motor Oil
- Acetone
- Benzene
- Toluene
- Ether
- Hexane
- Trichloroethylene
- Methyl Ethyl Ketone
 

no.SizeAbsorb
MAT240 38cmx51cm 100Pads 83.6L/bag
MAT230 76cmx46m 1 roll 152.4/roll 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube