อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

MAT401 PIG Roll Oil-Only
SKU: MAT401

Manufacturer: NewPig


Mat Pads สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรด ด่าง และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท


Mat Pads สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรด ด่าง และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท
ตัวอย่างสารเคมีที่ดูดซับได้
 

- Sulfuric Acid
- Hydrochioric Acid
- Nitric Acid
- Phosphoric Acid
- Sodium Hydroxide
- Ammonia
- Hydrofluoric Acid
- Perchloric Acid
- Formic Acid
- ETC.
 

No.SizeAbsorb
MAT301 38cmx51cm 100Pads 83.6L/bag
MAT309 76cmx46m 1 roll 152.4/rollเซฟตี้วิดิโอ

image-youtube