อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

MAT403 PIG Oil-Only
SKU: MAT403

Manufacturer: NewPig


PIG Mat pads สีขาว ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับน้ำ


PIG Mat pads สีขาว ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับน้ำ
ตัวอย่างที่ดูดซับได้
 

- Oils
- Fuels
- Crude Oil
- Kerosene
- Jet fuel
- Motor oil
- Petrol
- Hydrocarbons off water
 

No.SizeAbsorb
MAT403 38cmx51cm 100Pads 83.6L/bag
MAT401 76cmx46m 1 roll 152.4L/roll 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube