อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

KIT244 PIG MRO Spill Kit
SKU: KIT244

Manufacturer: NewPig


ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ สามารถดูดซับได้ถึง 57 ลิตร เหมาะสำหรับงานทั่วไป รถเข็นผลิตจากพลาสติก โพลีเอทธิลีน ทนกรด ล้อขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว 1 คันประกอบด้วย


ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ สามารถดูดซับได้ถึง 57 ลิตร เหมาะสำหรับงานทั่วไป รถเข็นผลิตจากพลาสติก โพลีเอทธิลีน ทนกรด ล้อขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว 1 คันประกอบด้วย
 

- Sock 8 CM x 122 CM 5 เส้น
- Mat ชนิดม้วนยาว 38 cm x 18.3 m
- Pillow 25 x25 cm 4 ใบ
- Disposal Bags 5 ใบ
*ไม่รวมครอบตา ถุงมือ และ Putty 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube