อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

PAK372 Pig Containment Trays
SKU: PAK372

Manufacturer: NewPig


อุปกรณ์รับสารเคมีหกหยด หกจากการถ่ายเท และทดลองงาน ผลิตจากวัสดุโพลีเอธีลีน ป้องกันสารเคมี มี 2 ขนาด ให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 3 แกลลอน


อุปกรณ์รับสารเคมีหกหยด หกจากการถ่ายเท และทดลองงาน ผลิตจากวัสดุโพลีเอธีลีน ป้องกันสารเคมี มี 2 ขนาด ให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 1.5 แกลลอน และ 3 แกลลอน
 


- PAK372 ขนาดกลาง 20.63 x 16.63 x 3.88 (นิ้ว) 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube