อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

PAK371 PIG Containment Trays ขนาดเล็ก
SKU: PAK371

Manufacturer: NewPig


อุปกรณ์รองรับสารเคมีหยด หกจากการถ่ายเท และทดลองงาน ผลิตจากวัสดุโพลีเอธีลีนป้องกันสารเคมี มี 2 ขนาดให้เลิอก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 1.5 แกลลอน


อุปกรณ์รองรับสารเคมีหยด หกจากการถ่ายเท และทดลองงาน ผลิตจากวัสดุโพลีเอธีลีนป้องกันสารเคมี มี 2 ขนาดให้เลิอก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 1.5 แกลลอน 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube