อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

404 PIG Absorbent ชนิดท่อน
SKU: 404

Manufacturer: NewPig


เหมาะสำหรับกั้นพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักร และกรณีของเหลวหกรั่วไหล ใช้ได้กับ น้ำมัน น้ำ คูลเร้นท์ และสารละลาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซ.ม. ยาว 122 ซ.ม. (40ชิ้น) ซึมซับได้ถึง 112ลิตร ต่อกล่อง


เหมาะสำหรับกั้นพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักร และกรณีของเหลวหกรั่วไหล ใช้ได้กับ น้ำมัน น้ำ คูลเร้นท์ และสารละลาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซ.ม. ยาว 122 ซ.ม. (40ชิ้น) ซึมซับได้ถึง 112ลิตร ต่อกล่อง 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube