อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

BOM406 Oil-Only Absorbent Booms
SKU: BOM406

Manufacturer: NewPig


ใช้ดูดซับน้ำมันบริเวณผิวน้ำ สามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้ดี ใช้งานได้แม้ในขณะฝนตก ตัวบูมจะไม่จมน้ำแม้งจะดูดซับเต็มที่แล้ว ใช้งานได้ 12 เดือนใช้ดูดซับน้ำมันบริเวณผิวน้ำ สามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้ดี ใช้งานได้แม้ในขณะฝนตก ตัวบูมจะไม่จมน้ำแม้งจะดูดซับเต็มที่แล้ว ใช้งานได้ 12 เดือน

 

No.Size
BOM304 20cmDiax3m. 4booms
BOM405 13 cm Diax3m.4booms
BOM406 8cmDiax3m 9booms 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube