อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

64CRSC HazMat Spill Kit in Bucket
SKU: 64CRSC

Manufacturer: NewPig


ชุด Hazmat บรรจุถัง


ประกอบด้วย

1 - 46" Pig HAZ-MAT Sock (124CR)
1 - 10" PIG HAZ-MAT Sock (PIG301)
4 - PIG HAZ-MAT Pads (MAT310)
6 - Tammer-Proof Labels (LBL100) 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube