อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

124CR HazMat Chemical Absorbent Sock
SKU: 124CR

Manufacturer: NewPig


HazMat Chemical Absorbent Sock 8CmDia x 117cm. 12Socks ดูดซับได้ 36L ต่อกล่อง


HazMat Chemical Absorbent Sock
8CmDia x 117cm. 12Socks ดูดซับได้ 36L ต่อกล่อง 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube