อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

PIL302 HazMat Chemical Absorbent Pillow
SKU: PIL302

Manufacturer: NewPig


HazMat Chemical Absorbent Pillows


HazMat Chemical Absorbent Pillows

20 x 20cm. 20ea/box 

ดูดซับได้ 17.8L /กล่อง 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube