อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับดูดซับสารเคมีที่หกมีทั้งแบบดูดซับเฉพาะน้ำมันหรือสารเคมี

GEN305 พลั่ว
SKU: GEN305

Manufacturer: NewPig


พลั่วสำหรับงานน้ำมันและสารเคมี ขนาด ยาว 40.5 นิ้ว x กว้าง 14 นิ้ว x สูง 18 นิ้ว


พลั่วสำหรับงานน้ำมันและสารเคมี ขนาด ยาว 40.5 นิ้ว x กว้าง 14 นิ้ว x สูง 18 นิ้ว 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube