ตู้เก็บสารเคมี

ตู้เก็บสารเคมี

ตู้เก็บสารเคมี

ตู้เก็บสารเคมี ยี่ห้อ JUSTRITE เป็นตู้เก็บสารเคมีที่มีมาตรฐาน สำหรับจัดเก็บสารเคมีอันตราย เช่นสารไวไฟที่ระเบิดได้ และ Pallet ป้องกันการหกล้นของสารเคมี ป้องกันสารเคมีไหลไปปนเปื้อน ตู้เก็บสารเคมีมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับพิ้นที่ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บสารเคมี

Results 1 - 58 of 58


อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี

สารเคมีไวไฟและสารเคมีอันตราย ต้องทำการจัดเก็บอย่างปลอดภัย โดยใช้ตู้เก็บสารเคมีในการจัดเก็บ และต้องเลือกให้ถูกกับชนิดสารเคมีด้วย เช่นสารเคมีไวไฟ ต้องเก็บในตู้สีแดง ซึ่งจะช่วยป้องกันการระเบิดกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

FAQ

คำถาม : ตู้เก็บสารเคมี Justrite ทนไฟได้เท่าไหร่? ทำไม่ถึงปลอดภัย?
คำตอบ : ตู้เก็บสารเคมีถูกออกแบบให้อุณหภูมิภายในตู้ไม่เกิน 162°C (325°F) ซึ่งครอบคลุมอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการจุดระเบิดของสารเคมีได้ 99% โดยที่บานประตู บานพับต่างๆ ยังคงปิดแนบสนิทอยู่ได้ เมื่อถูกไฟเผาเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้มีเวลาสำหรับพนักงานได้ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย และมีเวลาให้ระบบดับเพลิงแบบสปริงเกลอร์ได้ทำการดับเพลิงดังกล่าว (ถ้ามี)

คำถาม : จะป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้อย่างไร?
คำตอบ : เรื่องการป้องกันการเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตย์ในขั้นตอนถ่ายเทของเหลวไวไฟระหว่าภาชนะต่างๆ ต้องต่อสายดินให้ครบทุกภาชนะให้สามารถถ่ายประจุไฟฟ้าจากไฟฟ้าสถิตย์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยถังที่ใชัรับของเหลวต้องต่อสายดินกับถังที่บรรจุของเหลวซึ่งต่อสายดินกับระบบสายดินที่ได้เตรียมไว้เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟขณะถ่ายเทของเหลวดังกล่าว

คำถาม : ตู้ของ Justrite มีช่องระบายอากาศหรือไม่ และควรทำอย่างไร
คำตอบ : แน่นอนตู้เก็บสารเคมีของ Justrite มีช่องระบายอากาศข้างตู้ ถ้าจะเปิดโดยไม่ทำระบบระบายอากาศ หรือทำระบบระบายอากาศก็ตามขึ้นอยู่กับกฎหมาย หรือมาตรฐานความปลอดภัยของท้องถิ่นนั้นๆ ระบุุให้ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร
สำหรับคำแนะนำจากผู้ผลิตนั้นคือถ้าไม่ได้ทำระบบระบายอากาศให้ปิดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าตู้มีความปลอดภัย และคงทนไฟได้มากที่สุด

คำถาม : ความแตกต่างของตู้เก็บสารเคมีแต่ละสี

คำตอบ : การแบ่งสีของตู้เก็บสารเคมี JUSTRITE นั้นสามารถแบ่งได้ดังนี้

              สีเหลือง สำหรับของเหลวไวไฟ
              สีแดง สำหรับของเหลวไวไฟที่ระเบิดได้
              สีฟ้า สำหรับสารกัดกร่อน
              สีเขียวสำหรับยาฆ่าศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง
              สีขาวและเทา สำหรับเก็บของเสียและติดตั้งภายนอกอาคาร

คำถาม : วิธีเลือก Safety Can

คำตอบ : ดูได้ตามตารางในหัวข้อต่อไปนี้ วิธีเลือกใช้ Safety Can ให้เหมาะสมกับงานและสารเคมี

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube