อุปกรณ์กันตก

อุปกรณ์กันตก

อุปกรณ์กันตก

สำหรับการทำงานบนที่สูง ต้องใช้อุปกรณ์กันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสามารถดูรายละเอียดของอุปกรณ์กันตกได้โดยคลิกที่รูปสินค้า

ชุดกันตก

มีมาตรฐานและเสป็คทุกรายการ

อุปกรณ์กันตก

Results 1 - 41 of 41


อุปกณณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

อุปกรณ์ป้องกันการตก (Fall Protection) เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันอันตรายจากงานในที่สูง เช่น การทำงานบนนั่งร้าน หรือปีนเสา 

การเลือกและวิธีใช้ สายช่วยชีวิต (Lanyard) 
สายช่วยชีวิต(Lanyard) ที่ไม่มีตัวซับแรง(Absorber) เวลาใช้งานต้องคล้องตะขอ(Hook) กับจุดยึดของอาคารหรือนั่งร้านที่ใช้รับน้ำหนักแวลาตก(Anchorage point) โดยต้องอยู่สูงกว่าระดับของจุดยึดที่สายช่วยชีวิต(D-ring) ที่ต่อกับชุดกันตก (Harness)

ถ้าจุดยึดของอาคารหรือนั่งร้านที่ใช้รับน้ำหนักแวลาตก(Anchorage point) ต้องใช้สายช่วยชีวิต(Lanyard) ที่มีตัวซับแรง(Absorber)

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube