หมวกนิรภัย

หมวกนิรภัย

หมวกนิรภัย

หมวกเซฟตี้หรือหมวกนิรภัยยี่ห้อ MSA นำเข้าจากอเมริกา
หมวกเซฟตี้หรือหมวกนิรภัยยี่ห้อ Sguard มาตรฐาน มอก.

หมวกนิรภัย

Results 1 - 28 of 28


หมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยหรือหมวกเซฟตี้ เป็นอุปกรณื PPE ช่วยป้องกันศีรษะของผู้ปฏิบัติงานที่พื้นที่เสี่ยง ที่จะมีอันตรายจากวัตถุตกใส่ เช่นงานก่อสร้าง โกดัง ซึ่งหากศีรษะถูกกระแทกจะเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก ผู้ปฏิบัติงานจึงควรสวมใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลาการทำงาน

FAQ
คำถาม : หมวกนิรภัยบางรุ่นทำไมสายรัดคางดึงออกง่าย
คำตอบ : เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานของหมวกนั้นๆ หมวกบางประเภทออกแบบสำหรับทำงานบนที่สูง มีลมพัด ระบบสายรัดคางจึงต้องแน่นหนาป้องกันหมวกหล่น ส่วนงานบนภาคพื้นดิน จะออกแบบให้สายรัดคางไม่แน่นจนเกินไป เพื่อป้องกันแรงดึงทำให้สายรัดคางรัดคอ

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube